Nattfotografering er utrolig morsomt, og selvsagt litt krevende. Det finnes mange måter å gjøre det på, det hele er egentlig litt avhengig av hvilket resultat du er ute etter.
Skal du fotografere melkeveien som på bilde ovenfor så kreves det en helt egen teknikk for dette, tenkte at jeg skulle spare den til en senere post.

Først og fremst, nattfotografering krever stativ. Det brukes lange lukkertider, og det vil være helt umulig å holde kameraet rolig under hele eksponeringen, noe som vil resultere i uskarpe bilder. Vi snakker om eksponeringer opp mot 30 sekunder, noen ganger lenger. Det hele kommer an på hva du skal fotografere.

f/4, 28 sekunder lukkertid, ISO 400

Det kan være ganske tidkrevende, mye prøving og feiling. Ok. Da får vi begynne å gå inn på det mer tekniske. Jeg skal beskrive litt hvordan jeg gjorde når jeg tok bilde ovenfor.

Kameraet står selvfølgelig på stativ, det er viktig å bruke et stativ som er stødig. På de fleste kameraer så er maks lengde på lukkertiden 30 sekunder før du må over i den såkalte bulb modusen. For de uinnvidde så fungerer bulb funksjonen slik at lukkeren er åpen så lenge du holder knappen nede. Dette fungerer selvfølgelig også fint, men da er du avhengig av å ha en fjern/trådutsløser slik at du ikke berører kameraet under eksponeringen.
Det beste er selvølgelig å prøve å holde seg innenfor de 30 sekundene man har til rådighet med standard innstilling av lukkertid. Når det gjelder blenderåpning så er det igjen avhengig av hvor mye dybdeskarphet du ønsker, dette er igjen avhengig av brennvidden. Les mer om dette her .
Dette er hva jeg som regel gjør når jeg skal fotografere nattestid:
Ekspneringsmodus : Blenderprioritet (A på Nikon Av på Canon)
Blenderåpning: Mellom f/8 og f/11 er et godt utgangspunkt.
ISO : 100 eller 200, litt avhengig av kameramodelle. Nikon er som regel kalibrert på ISO 200.
Lysmåling: Gjennomsnitt på Nikon, Eller matrise på Canon.
Når du har gjort innstillingene som nevnt ovenfor, sjekker du eksponeringen din. Du vil da se på skjermen din hvor lang eksponering vil bli. Her på det første bildet har jeg satt blenderåpningen på f/11. Da viser lukkertiden Lo, noe som betyr at at lukkertiden vil være over 30 sekunder :
Det finnes da 2 metoder for å redusere lukkerhastigheten:
1. Øke ISO verdien. Dette er ikke så ønskelig siden det vil generere mer støy på bildet.
2. Større blender, altså et lavere f/tall. Vi slipper da inn litt mer lys. Det er denne metoden som er den mest ideelle.
På neste bilde har jeg øket blenderen til f/8. Dette resulterer i at jeg får en lukkertid på 25 sekunder :
Jeg er da klar for å ta et prøvebilde. Det som kan være en utfordring er fokuseringen. I mørket så sliter de fleste kameraene med å fokusere. Prøv å finne noe som har litt kontrast. Om ikke du klarer å låse fokus, så må du fokusere manuelt.
Det viktig at du ikke berører kameraet under selve eksponeringen. Om du ikke har fjernutløser, så bruker forsinket eksponering. Denne kan du stille inn på et par sekunders forsinkelse. Dette betyr da at du trykker ned utløseren, fjerner hånden din fra kameraet, og kameraet starter eksponering uten at du berører.
Det siste jeg skal nevne er hvitbalansen. Ofte er denne oppgitt som WB på kameraet ditt. Les evt om hvitbalanse her..
Som regel fungerer ikke AWB eller Auto White Balance så bra på den type lys vi har på natten. Har du mulighet for å stille Kelvin verdien manuelt, så er 3.000 k et godt utgangspunkt. Har du ikke denne muligheten, så fungerer som regel programmet for «Glødelampe» fint. Her må du bare prøve deg frem. Tar du bildene i RAW, så kan jo dette justeres i etterkant også.

Blender f/11, Lukkertid 30 sekunder, ISO 200

På bildet ovenfor har jeg inkludert vann. Når du fotograferer vann på natten med lang lukkertid, så vil vannet se nesten ut som is.

Håper du vil få det gøy med å ta nattbilder, og da er det bare å ønske deg lykke til 🙂

Finn-b

Om forfatter

Relaterte artikler

Legg igjen kommentar

Din e-post adresse blir ikke publisert